Η τεχνολογία μας

Υποστηρίζουμε ένθερμα τις καινοτόμες τεχνολογικές υποδομές, τις οποίες επινοεί και αναπτύσσει η δημιουργική ομάδα της εταιρείας μας.

Το HELIOS είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης έργου που παρέχει

Αναφορές Αποτελεσμάτων

Πραγματικός χρόνος
Αναφοράς - Παρακολούθησης

Εποπτεύουμε όλες τις διανομές των ταχυδρομικών αντικειμένων με την χρήση συστήματος GPS, παρέχοντας ζωντανή ιχνηλάτηση και αναφορά αποτελεσμάτων.

Έκθεση αποτελεσμάτων με τη χρήση barcode

Επιβεβαιώνουμε τις επιδόσεις του Επιστολικού Ταχυδρομείου με την σάρωση Barcode, προσφέροντας ακριβείς ενδείξεις χρόνου και τοποθεσίας κάθε μοναδικής επίδοσης.

Αναφορές αποτελεσμάτων για διανομές τύπου mailbox (Γραμματοκιβώτιο)

Προσφέρουμε αναφορές με αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, στους πελάτες μας, που αφορούν την υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων.

Scroll to Top